systemy sygnalizacji pożarowej

, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej. D) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych, Przepisy Rozporządzenia określają sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Alarmowych, systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i systemów systemy […]