Jakie przeznaczenie posiadają transoptory?

Na początku trzeba wspomnieć co to są te transoptory. Otóż, to półprzewodnikowe składniki optoelektroniczne które składają się co najmniej z jednego fotoemitora i dodatkowo jednego fotodetektora, sprzężonych optycznie i umiejscowionych we wspólnej obudowie. Jeżeli nic Ci to nie mówi, to ogólnie mówiąc transoptory umożliwiają na przesyłanie sygnałów elektrycznych z dojścia na odejście bez potrzeby scalenia obwodów wejściowych i wyjściowych.

transoptor
Współczynniki, jakie oferujątransoptory zależą do właściwości ich produktów składowych tzn. diody LED oraz fotodetektora. Znaczącym parametrem jaki określa transoptory to: wzbogacanie, czyli zachowanie się prądu wchodzącego przeważnie zmierzającego do spójności, częstotliwość, która zawężona jest do przenoszenia sygnałów oraz napięcie przebicia izolacji pomiędzy obwodem źródłowym i wyjściowym.

Jedną z najpotrzebniejszych funkcji transoptora jest rozdzielenie galwaniczne czyli oddzielenie elektryczne dwóch części urządzenia. Waśnie w tym celu transoptory są wykorzystywane, gdzie za przykład może posłużyć stroboskop np. w stroboskopach kierowanychsygnałem z zewnętrznego sterownika. W tej sytuacji, gdyby nie było transoptora regulator byłby bezpośrednio połączony z siecią 220v i w razie jakiejś awarii, na sterownik popłynęłoby pełne napięcie co grozi spaleniem.

Wykorzystywane są również w mechanice pomiarowej, ogromnych napięć, automatyce, sensorach położenia. Można je też spotkać w konkretnie każdym zasilaczu impulsowym, w którym służą do galwanicznego rozdzielenia obwodu przychodzącego od wyjściowego mając na uwadze wymogi ustawowe. Często używa się je dodatkowo w telefonach stacjonarnych oraz komputerach.

Reasumując, transoptory mają zniżone pasmo przekazywania, a od prądu diody ulokowanej w transporcie zależy ich perfekcyjna częstotliwość przesyłanego sygnału a także maksymalny prąd kolektora tranzystora.

Wejdź na ten odnośnik i zobacz więcej kasety sterujące szczegółowych danych odnoszących się do podnoszonego tu tematu. Niewątpliwie jest on niezwykle emocjonujący.

Zatem, w większości przypadków transoptora będzie się używać do przesyłania sygnałów cyfrowych, a nie analogowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*